O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Opšti cilj projekta je pružanje podrške održivom povratku interno raseljenih lica zainteresovanih za povratak na Kosovo*[1] i promovisanje socijalne i ekonomske stabilizacije.

Specifični cilj projekta je pružanje pomoći interno raseljenim licima u traženju i ostvarivanju održivog povratka na Kosovo kroz jačanje njihovih mogućnosti za zapošljavanje.

Čime se bavimo?

Projekat se bavi prioritetnim potrebama interno raseljenih lica (IRL) koja žele da se vrate na Kosovo kroz pružanje pomoći u pripremnim fazama njihovog povratka, kao i tokom povratka. Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i implementira se u bliskoj saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, Komesarijatom za izbeglice i migracije, opštinama u Srbiji i drugim relevantnim organizacijama i institucijama.

Partneri na projektu su grad Kragujevac i organizacije Božur i Sveti Spas. Projekat se sprovodi u sinergiji sa drugim projektima koje finansira EU i drugim donatori koji pružaju komplementarnu podršku. Takođe, projekat se sprovodi uz tehničku podršku Jedinice za praćenje projekata.

Očekivani rezultati

1. Realizacija informativne kampanje kroz pružanje pouzdanih i ažuriranih informacija interno raseljenim licima u Srbiji o mogućnostima za povratak i raspoloživoj podršci;

2. Pružanje podrške IRL pri povratku na Kosovo;

3. Poboljšane mogućnosti za povratak na Kosovo kroz jačanje podrške za zapošljavanje/sticanje prihoda IRL u procesu povratka i pružanje potrebne pomoći.

Glavne aktivnosti

1. Obilazak interno raseljenih lica u privatnom smeštaju i kolektivnim centrima/neformalnim naseljima, priprema i distribucija informativnog materijala; organizacija 8 sastanaka i 5 javnih prezentacija u vezi sa  povratkom; organizacija 12 idi-vidi poseta i 3 okrugla stola/radionice u vezi sa povratkom;

2. Ažuriranje kriterijuma za odabir korisnika; identifikacija i procena potreba IRL koji žele da se vrate; pružanje tehničke i administrativne pomoći; upućivanje IRL na agencije koje pružaju pomoć u rekonstrukcii kuća na Kosovu; obezbeđivanje transporta i povratničkih paketa za 30 porodica (oko 108 pojedinaca).

3.  Obezbeđivanje bespovratnih sredstava u vidu opreme i alata za 104 porodice interno raseljenih lica (oko 216 pojedinaca) za pokretanje malih preduzeća/poljoprivredno orijentisanih aktivnosti; sprovođenje stručnih višemesečnih kurseva za 30 interno raseljenih lica iz oblasti vezanih za usluge, zanatstvo, poljoprivredu, itd.; organizovanje treninga za poslovanje i mentorina za 74 interno raseljenih lica.

[1] Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o proglašenju nezavisnosti Kosova

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
  • Društveno uključivanje
  • Mir, pomirenje i dobrosusedski odnosi
EuropeAid referenca
154545/DD/ACT/RS
Komponente
  • Pružanje pouzdanih informacija interno raseljenim licima u procesu povratka
  • Podrška povratku IRL (povratnički paketi i transport)
  • Ekonomsko osnaživanje (grantovi i programi obuke)
Grad / Region
Srbija
EU donacija
469.476 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Jul 2018. - Maj 2020.
Korisnik
Interno raseljena lica, povratnici po Sporazumu o readmisiji, lokalne zajednice i opštine u Srbiji.
Implementiran od strane
Danski savet za izbeglice sa gradom Kragujevcem i organizacijama Božur i Sveti Spas